Kuulutame välja konkurssi vabade ametikohtade täitmiseks järgmistele ametikohtadele:

Huvijuht (osaline koormus);

Eesti keele teise keelena õpetaja, põhikool (täiskoormus);

Inglise keele õpetaja, gümnaasium (täiskoormus);

Eesti keelekümblusklassi õpetaja, algkool (täiskoormus);

Bioloogiaõpetaja, põhikool (täiskoormus);

Raamatukoguhoidja (osaline koormus)

Kandideerija avaldus, CV, soovituskirjad ja haridust tõendavad dokumendid esitada e-posti aadressil kuni 16.08.2022.

 

Poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, põhikool (täiskoormus)

Kandideerija avaldus, CV, soovituskirjad ja haridust tõendavad dokumendid esitada e-posti aadressil kuni 26.08.2022.

 

Tööle asumise aeg: 01.09.2022.a