Kooli medtöötajad viivad läbi igal aastal õpilaste profülaktilisi läbivaatusi, kooliõde kontrollib lapse kasvu, kaalu, rühti, kuulmist, nägemist, hammaste tervist, vererõhku, üldist toimetulekut ja tervisekäitumist.

Laste vaktsineerimine toimub Riikliku immuniseerimiskava järgi ainult lapsevanemate nõusolekul. Piisava vaktsineerimistega hõlmatuse tulemusena kujuneb elanikkonnal kollektiivne  immuunsus. See tähendab, et nakkushaigus ei saa enam levida, kuna pole piisavalt vastuvõtlikke inimesi.

Kooliõde jälgib, et koolikeskkonnas oleksid tagatud tervisekaitseliste nõuete täitmine.

Samuti viivad medtöötajad läbi loenguid ja praktilisi õppusi esmaabi andmisest, vestlusi isikliku hügieeni ja sugulise kasvatuse teemadel ja osalevad kõigil kooli üritustel, mis on seotud õpilaste tervisega.

Kooliõde on õpilasele esimene tugi ägedate ja ootamatute haigestumiste puhul ning osutab esmaabi traumade ja vigastuste korral.

 

Tervisenõukogu

Olena Tykhoniuk

õppealajuhataja

nõukogu esimees

Ninel Laine

sotsiaalpedagoog

nõukogu esimehe asetäitja

Olga Heina

haldusjuht

 

Albert Ahv

huvijuht

 

Nelja Fihtengolts

meditsiini õde

 

Irina Ovtšinnikova

logopeed

 

 

Vastavalt sotsiaalministri määrusele Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele on ranitsa (koolikoti) lubatud raskus (koos sisuga):

1) 1.–3. klassi õpilastel kuni 3,0 kg;

2) 4.–6. klassi õpilastel kuni 3,5 kg;

3) 7.–9. klassi õpilastel kuni 4,5 kg.

Soovitused lapse koolikoti valimiseks ja komplekteerimiseks, et vältida koolikoti liigset raskust ning ennetada laste rühihäireid ja seljahädasid.

Infovoldik lapsevanematele (eesti keeles)

Infovoldik lapsevanematele (vene keeles)