Таллиннская гимназия Мустйыэ применяет программу KiVa с 2019 года.

 

Программа KiVa, разработанная учеными из Университета Турку по заказу Министерства образования и культуры Финляндии, представляет собой школьную программу по борьбе с травлей. На сегодняшний день эту научно-обоснованную программу используют в более чем 20 странах мира, включая Финляндию. 

 

Программа:

 • помогает детям научиться распознавать травлю и правильно реагировать на случаи травли;

 • включает действия, мероприятия и рекомендации по предотвращению и реагированию на случаи травли;

 • является одной из самых систематических в мире, содержит много практических занятий и материалов, включая онлайн-обучение;

 • вовлекает всю школьную семью - весь персонал школы, учеников и родителей;

 • не является однолетним проектом, а систематической частью работы школы по борьбе с травлей.

 

Использование программы KiVa в нашей школе означает, что травле не должно быть места в нашей школе. Мы все вместе работаем над тем, чтобы совместными усилиями предотвращать травлю и эффективно разрешать возникшие инциденты.

 

Для этого:

 • в I, II и III школьных ступенях проводятся уроки KiVa т.е. 2 раза в месяц проходят встречи, на которых мы рассматриваем проблему травли, принципы борьбы с травлей и занимаемся воспитанием ценностей в целом. Уроки KiVa проходят в нашей школе в 1, 4 и 7 классах в обязательном порядке и в остальных по необходимости;

 • специально обученная команда KiVa в школе изучает и находит подходящие решения возникших случаев травли;

 • распространяем информацию о борьбе с травлей в школе с помощью плакатов KiVa и различных тематических мероприятий;

 • дежурные учителя в заметных желтых жилетах KiVa поддерживают порядок на переменах;

 • призываем родителей подумать о профилактике травли и о совместной доверительной работе при разрешении инцидентов травли (см. также KiVa мини-учебник для родителей - https://www.kiusamisvaba.ee/kiva-programm/lapsevanemate-miniopik/).

 

Если вы подозреваете травлю, просим обязательно сообщить об этом своему классному руководителю или команде KiVa! 

 

Членами нашей школьной команды KiVa являются:

 

 • Любовь Юргеновскене 

 • Кристина Степанова

 • Яна Завизион

 • Марет Вандель

 • Светлана Яненко

 • Наталья Хорт

 

Подробнее узнать о программе KiVa и о деятельности Фонда Школы без травли (SA Kiusamisvaba Kool) можно по ссылкам:

 

Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis rakendatakse alates 2019. aastast KiVa programmi!

 

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma. 

 

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;

 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks;

 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;

 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;

 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

 

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

 

Selleks:

 • viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt. KiVa-tunnid toimuvad meie koolis 1., 4. ja 7. klassides;

 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;

 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;

 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;

 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut - https://www.kiusamisvaba.ee/kiva-programm/lapsevanemate-miniopik/ )

 

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile! 

 

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 • Ljubov Jurgenovskene

 • Kristiina Stepanova

 • Jana Zavizion

 • Maret Vandel

 • Svitlana Yanenko

 • Natalia Hort

 

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

https://www.facebook.com/kiusamisvabakool 

 •