• Prindi

рограмма KiVa реализуется в Tallinna Mustjõe Gümnaasium с 2019 года!

 

KiVa - это программа по уменьшению травли в школах, разработанная по заказу Министерства образования и культуры Финляндии и разработанная исследователями из Университета Турку, которая, помимо Финляндии, уже используется в более чем 20 странах мира.

 

Программа:

 

 • помогает детям научиться распознавать травлю и надлежащим образом реагировать на случаи травли;

 • содержит действия и руководство как для предотвращения травли, так и для разрешения возникших случаев;

 • является одной из самых систематических в мире, с множеством практических занятий и материалов, включая онлайн-обучение;

 • вовлекает всю школу - школьный персонал, учащиеся и родители участвуют в мероприятиях;

 • это не однолетний проект, а постоянная часть школьной работы по борьбе с травлей.

 

Внедрение KiVa означает, что травля в нашей школе не разрешена и не принимается. Мы работаем все вместе, чтобы предотвратить травлю и эффективно бороться с инцидентами.

 

Для этого:

 

 • мы проводим уроки KiVa для первой и второй ступени школы, в виде уроков которые проводятся два раза в месяц, где мы обсуждаем проблему травли, принципы сопротивления травле и занимаемся ценностным образованием в целом;

 • мы расследуем и разрешаем возникающие случаи травли с командой преподавателей и специалистов KiVa, которые прошли специальную подготовку;

 • мы распространяем сообщения о профилактике травли в школе через плакаты KiVa и различные тематические мероприятия;

 • мы обеспечиваем порядок во время перемен с помощью дежурных, которые носят яркие желтые жилеты KiVa;

 • мы приглашаем родителей подумать о профилактике и довериться сотрудничеству в разрешении дел (также прочитайте мини-учебник для родителей KiVa http://kiusamisvaba.ee/kiusamisest/lapsevanemale/).

 

Члены команды KiVa в нашей школе:

 

 

Вы можете прочитать больше о программе KiVa и о деятельности SA Kiusamisvaba Kool:

 


Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis rakendatakse alates 2019. a KiVa programmi!

 

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;

 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;

 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;

 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;

 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

 

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

 

Selleks:

 • viime I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;

 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;

 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;

 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;

 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele).

 

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

 

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 

 

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda: