KiVa hääl - Kas kiusamine on keeruliste oludega kohanemas?

Jaanuar 2022

 
 
 

Seekordses numbris:

 

K - KOGEMUS

      - Veel ei ole hilja...

 

I - INFO

      - KiVa TALVEKOOLi 2022 ülevaade

      - Õpilasraportite tulemused

      - Üleskutse

 

V - VARASALV

     - Noorte kohtinguvägivalla ennetamise digiõppematerjalid õpilasele

     - Kuidas esimeses tunnis õpilastega koolipäeva alustada?

     - Filmi- ja raamatusoovitus

 

A - AHHAA!

     - Sõbrapäeva bingo

 
 
 

K - KOGEMUS

Kogemused ja arvamused, mis puudutavad KiVa programmi

 
 
 

Veel ei ole hilja...

Kirsti Villard

…alustada KiVa-tundide andmisega, kui kooliaasta alguse toimetused venisid jõuludeni ning päkapikud ja muu vahva värk võttis töö üle. 

KiVa-tundidega alustamise puhul kehtivad kindlasti laused „Parem hilja kui mitte kunagi“  ja „Tee pool kui tervet ei jõua“ –  kui jaanuaris julgelt pihta hakata saab kindlasti palju tehtud. Suurem osa kooliaastast seisab ees. 

 

Tuletame siinkohal ka meelde, et õpetaja ei pea tegema igast moodulist kõiki harjutusi ning peamine on õpilasteni viia iga teema põhituum. Esimeses kahes moodulis on 10 teemat, kolmandas 4 teemat (iga teema on omakorda jaotatud alateemadeks) ning õpetaja saab õppetundide materjalide abil kokku panna selle viisi, kuidas tema oma klassiga vastavat teemat käsitleda saab. 

 
 

Kui peaks juhtuma, et kool on sunnitud minema distantsile, siis tuleb leppida sellega, et paljusid harjutusi läbi viia ei saa, AGA sellest ei tasu heituda. Kiusamist ennetavaid teemasid saab ka ekraani teel arutada ja edasi anda - kõige olulisem on see, et omavaheliste turvaliste suhete hoidmine ja väärtustamine oleks kõikide õpilaste jaoks järjepidevalt pildil - see ongi ennetustöö.

 

Rõhutamata ei saa jätta ka seda, et mitmeid teemasid on võimalik ainetundidesse lõimida, näiteks kehalises kasvatuses (grupis on kõik liikmed võrdsed), inimeseõpetuses (tunded, omavahelised suhted), kirjanduses (kirjandusteoste teemad vastavad tihti mõnele KiVa-mooduli teemale)

 

Kindlasti on hea tava küsida abi ja pidada nõu teiste klassijuhatajatega ja õpetajatega, kes on mooduleid sama moodi alles läbi töötamas või kellel juba on kogemus. Samuti on hea pärast tunni andmist kohtuda ja kogemust ning tuge jagada. 

 

KiVa programm ei ole mitte ainult kiusamise ennetamiseks hea, vaid aitab kaasa ka üldisele tööõhkkonnale ning väärtuskasvatusele – see on mitu ühe hoobiga lahendus kõigi vaimse tervise ja turvalisuse parandamiseks. 

 
 
 
 
 

I - INFO

Mis tehtud, mis teoksil ja mis tulemas

 
 
 
 
 
 
 

13. jaanuaril 2022 toimus taas KiVa TALVEKOOL ja seda juba teist aastat virtuaalkeskkonnas.

Klelia Peterson

Kui ägedad on need võimalused, mis aitavad meid üle Eesti kokku tuua! Kes liitus meiega Lõuna-Eestist, kes saartelt, kes ida poolt, kes põhja poolt. Ole sa üksi või kaaslastega, kodus või klassiruumis, kokku saime ikka kõik meie ühises talvekoolis. Kõik me umbes 200 inimest! Vägev! :)

Meie tegus tiim toimetas koos tehnilist tuge pakkuva Videali meeskonnaga Tallinnas stuudios ning mõned esinejadki liitusid meiega. See kõik andis veidikenegi leevendust sellele igatsusele, et tahaks ju ikka päriselt kohtuda ja silmast-silma näha.

Meie võtsime oma tiimiga juba talvekooli kokku, vaatasime tagasi, tegime järeldusi ning planeerime juba järgmisi üritusi. Siinjuures ka suur aitäh teile tagasiside eest, mida meile lahkelt jätsite!

 
 
 
 

Aga kuidas meil siis läks?

Ise julgeme arvata, et meil läks väga toredasti ja sisukalt. Sai üle korrata juba teadaolevat infot, sai vaadata mõnda teemat teise nurga alt, sai kuulata põnevat paneeldiskussiooni ja usume, et töötubade laiast ringist leidis sel korral igaüks endale midagi.

Kes aga talvekooli ei jõudnud, siis õige pea saavad töötubades lubatud materjalid ja salvestused ülesse ka meie kogemuspäevade veebipessa. Tule ja kuula mida rääkis näiteks Liis Aavaste-Hango teismelistest, Kerli Reeder õpetajate motiveerimisest või Kristina Birk-Vellemaa seksuaalsuse, soo ja mitmekesisuse kohta. Oli palju põnevat ja teie enda tagasiside oli nii toetav ja julgustav, et saime kinnitust jah me teeme õiget asja ja et enamus teist sai taaskord vajalikku infot enda tööriistakasti.

Aga nagu ikka, anname teada, kui lubatud materjalid ja videod on kenasti veebipessa üesse saanud ja siis on ka eriti hea võtta plaani üks äge motivatsiooni päev koos oma kooli klassijuhatajatega, et koos vaadata ja analüüsida salvestusi ning noppida välja just teie kooli jaoks need parimad palad! :)

Ja nii ta kulges... Lõpuks lendasme virtuaalselt Tallinnast Valka ja Valgast Noarootsi ja siis tiirutasime natuke Tallinna kohal ka ja tegime kiire maandumise ka Tallinna Läänemere Gümnaasiumi õuele. Ja ega me siis niisama tuuritanud seal talvekooli lõpus, vaid ikka selleks, et uurida neid vahetuid emotsioone meie armsatelt KiVa-tiimidelt.

Nii, et püsige lainel, juba järgmises talvekoolis võib meie virtuaalne lennuk just teie kooli õuel maanduda ja püüda  kinni need kõige värskemad emotsioonid ja mõtted! ;)

Aga siia lõppu jääb kõlama ikkagi küsimus – „Mitu korda vahetas päevajuht Kirsti Villard talvekooli jooksul oma esinemiskostüümi?“ :D 

Järgmiste kohtumisteni!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kas mure küberkiusamise suurenemise pärast on põhjendatud? Mida näitas 2021 kevade õpilasküsitlus.

Kristiina Treial

 
 
 
 

Detsembris avaldasime meie Sihtasutuse kodulehel 2021 kevade õpilasküsitluse raporti. Oleme väga tänulikud neile 99 kooli perele, kelle õpetajad toetasid oma õpilasi küsitlusele vastamises. Saime teie abiga üle 25 000 1.-9. klassi õpilase tagasiside selle kohta, kuidas olid lood kiusamiskogemustega teisel distantsõppe kevadel. Toome sellest esile mõned tähelepanekud.

Rõõm on, et hoolimata keerulisest õppeaastast on KiVa-koolides võrreldes alles alustavate koolidega jätkuvalt vähem kiusamist. Teame, et KiVa kasutamine ei ole kerge olnud ja iga õpetaja pingutus on olnud väga oluline. Kui 2020 kevadel nägime vahetult distantsõppe perioodi lõpus erakordselt madalaid kiusamise tasemeid, siis 2021 kevadel, samuti vahetult pärast pikemat distantsõppe perioodi, oli näha, et kiusamist kogenud õpilaste protsendid olid taas tõusnud COVID-19 eelse aja taseme lähedale. Võiks arvata, et kiusamine on keeruliste oludega kohanemas. Siinjuures on oluline tulemus veel see, et enda kiusamisest kellelegi rääkimine on võrreldes varasemaga langenud üle kümnendiku ja seda nii KiVa- kui alustavates koolides. Ainult alla 2/3 kannatavatest õpilastest on sellest rääkinud. Ka mujal maailmas on distantsõppe ühe murettekitava mõjuna välja toodud usalduslike abistamissuhete vähenemise koolitöötajatega. Toetavate suhete taastamine oma õpilastega vajab kindlasti lisa tähelepanu.

Aina suurenev on aga mure küberkiusamise pärast. Kui 2020 kevadel oli küberkiusamist tavapäraset oluliselt rohkem ainult alles alustavates koolides ja KiVa-koolides oli ka küberkiusamist võrreldes tavapärase tasemega hoopis vähem, siis aasta hiljem oli pilt hoopis teine. 2021 kevadel nägime olulist küberkiusamise kasvu - küberkiusamist kogenud õpilaste protsent on KiVa-koolides jõudnud alustavate koolide eelmise kevade kõrgele tasemele ja alustavates on veel kõrgem kui eelmisel aastal. See tulemus annab põhjust senisest veelgi tõsisemalt küberkiusamise ennetusse panustada ja KiVa on siin abiks. KiVa mõjuuringud on näidanud, et KiVa aitab vähendada küberkiusamist samaväärselt nn tavapärase kiusamisega.

Mitmed murekohad tulevad esile seoses III kooliastme õpilastega. Nimelt on nende hulgas küll kiusamist hiljuti kogenud õpilaste osakaal noorematega võrreldes palju madalam, kuid pooled nendest, kes on kiusatud, on olnud seda juba rohkem kui aasta. Ehk III kooliastmes on tõsine väljakutse seoses pikaajalise kiusamise peatamise ja sellest tekkinud kahjude (sh vaimse tervise probleemide) vähendamisega. III kooliastme kiusuennetus vajab tugevalt eraldi tähelepanu ja seda eriti ka vaimse tervise hoidmise kontekstis.

Sel korral pöörasime ka eraldi tähelepanu neile, kes on korraga nii kiusajad kui ohvrid ehk nn topeltrollis olevatele õpilastele. Meie tulemuste põhjal on pea pooled teisi kiusavatest õpilastest samal ajal ka ise kiusamise all kannatamas. Sai kinnitust ka varasematest uuringutest välja tulnud kurb näitaja – topeltrollis õpilaste heaolu näitajad on kõige madalamad, olles murettekitavamad isegi kui ainult kiusamise all kannatavatel õpilastel. Seega vajavad topeltrollis olevad õpilased veel ekstra tähelepanu ja abi mõlemast rollist välja tulemisel ja heaolu taastamisel.

Need olid aga ainult mõned nopped mahukast kokkuvõttest, mida õpilaste vastustest sai teha. Järgmistes KiVa Häältes jätkame tulemuste avamist ja nende põhjal soovituste jagamist. Kogu raportiga saate tutvuda siin