Pikapäevarühm

Logopeediline abi

 

HEV õpilased

HEV õppe korraldamine

 

 Spetsialistid:

Sotsiaalpedagoog
Ninel Laine

Eelneval kokkuleppel

Tel.: (+372) 58 05 11 87
E-post: 

Logopeed
Irina Ovtšinnikova

Eelneval kokkuleppel

E-post: 

Psühholoog
Marina Vannik

Eelneval kokkuleppel

E-post: 

Raamatukoguhoidja
Tatjana Rannaeere

Eelneval kokkuleppel

E-post: 

E-kooli administraator
Oksana Jasjukevitš

Eelneval kokkuleppel

E-post: 

Koolitervishoiutöötaja
Nellja Fihtengolts

Eelneval kokkuleppel

Tel.: (+372) 56 25 66 01
E-post: 

Keelekümbluskoordinaator
Valeri Lind

Eelneval kokkuleppel

E-post: 

Eripedagoog
Jana Zavizion

Eelneval kokkuleppel

E-post: