Juba 5.kord toimus jäätmetemaatiline kooliprojekt  „Teame, näeme ja teeme“ heakorrakuu programmi raames. Sel aastal osalesid projektis ka meie gümnaasiumi 10.klassi õpilased. Projektis on mitu eesmärke: suurendada õpilaste teadlikkust ohtlikest jäätmetest ja jäätmete liigiti kogumisest ning noorte üldine keskkonnateadlikkuse suurendamine.

Projektis oli 3 etappe:

  • Teame“: mereprügitemaatiline loeng, kus ekspert räägis õpilastele väikeste linnajõgede veekvaliteedi parandamisest
  • Näeme“: õpilased külastasid Paljassaare reoveepuhastusjaama
  • Teeme“: õpilased osalesid talgudel, mis toimusid kooli ümbruses.

Projekti lõppus kingis Tallinna Keskkonnaamet  osalenud koolidele sorteerimise jaoks mõeldud prügikasti, kuhu saab koguda ja sorteerida biojäätmeid, pakendeid ja olmejäätmeid. Iga prügikast on käsitsi meisterdatud Ristiku põhikooli õpilaste poolt.