Eesti keele nädala raames tegid 5.-8. klasside õpilased plakateid teemal "Laste õigused ja kohustused", milleks pidid nad põhjalikult käsitlema Eesti Vabariigi lastekaitse seadust. Ka seaduste uurimine võib olla põnev.