Detsembris korraldas meie kool traditsioonilisi jõuluüritusi:

13.12 - heategevuslik jõulukontsert ja

16.12 - heategevuslik jõululaat.

Kontserdil esinesid parimad luuležanri esitajad, vokalistid, tantsijad ja pillimängijad. Publik tervitas ja toetas entusiastlikult osalejaid ovatsioonidega.

Laadal osales kogu kool. Kes müüs koolis ja kodus tehtud maiustusi, kes mitmesuguseid suveniire ja käsitöid. Nii ostjatel kui müüatel oli väga tore! Suur tänu kõigile lastele ja nende vanematele, kelle jaoks heategevus on oluline.