Valitsuse kriisikomisjon otsustas neljapäeval, 12.03.2020, et alates esmaspäevast 16.03.2020 on kõik Eesti haridusasutused suletud, mis tähendab, et õppetöö viiakse ümber kodu- ja kaugõppele. Lisaks õppetööle ei toimu koolides ka ringide tegevused ja trennid.
Kõik kooli õppekäigud, ekskursioonid on peatatud või tühistatud.
Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus ka koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus.
Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Tegu on ennetava abinõuga, kuna meie teadaolevalt meie gümnaasiumis haigusjuhtumeid ei ole.
Esialgu on kodu- ja kaugõpe planeeritud kaheks nädalaks kuni 29.03.2020.
Õpilased ja vanemad sel ajavahemikul koolihoonesse tulla ei saa. Seetõttu palume õpilastel, kes hoiavad õppevahendeid koolis, võtta vahendid ja isiklikud asjad koju kaasa.
Anname õppekorralduse osas täiendavat informatsiooni jooksvalt eKooli https://ekool.eu/ ja kodulehe http://mjg.ee/ vahendusel.
Suhtlus kooli ja kodu vahel toimub läbi eKooli, seega palume kõikidel vanematel ja õpilastel luua ja kontrollida oma kontod, paroolid, vajadusel taastada.
Palume lapsevanematel kontrollida oma kontaktandmeid (telefon, e-post) eKoolis.
Aineõpetaja jagavad läbi eKooli juhiseid õppetööks läbi sobilike e-õppe kanalite nagu Opik, Moodle vms.

Küsimuste korral pöörduge otse klassijuhataja, aineõpetaja, vajadusel ka tugispetsialistide poole.
Iga kooli töötaja omab e-posti
Õpetajate kontaktid asuvad siin: http://mjg.ee/index.php/ee/31-kontakt/178-opetajad

Tugispetsialistide kontaktid:

Sotsiaalpedagoog
Ninel Laine
Tel.: (+372) 58 05 11 87
E-post:
Psühholoog
Marina Vannik
Tel.: (+372) 505 70 86
E-post:
Eripedagoog
Jana Zavizion
Tel.: (+372) 58 16 42 11
E-post:
Koolitervishoiutöötaja
Nellja Fihtengolts
Tel.: (+372) 56 25 66 01
E-post:


Kõik kooli otsused tulenevad Vabariigi Valitsuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi otsustest, Tallinna linnapea ja Tallinna Haridusameti käskkirjadest ning Terviseameti ettekirjutustest.

Kõik koroonaviiruse tõkestamisega seotud info on üleval siin: https://www.tallinn.ee/est/Koroona-tokestamine#kool. Leht on pidevalt täiendamisel.

Hoiame üksteist!

Lugupidamisega,
Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi juhtkond

 

*В связи с введением в стране чрезвычайного положения, начиная с 16.03.2020 г. по 29.03.2020, учебная работа в зданиях учебных заведений приостановлена, обучение проводится дистанционно.
Кружки, тренировки и работа подготовительного класса также отменены.
Также ученикам рекомендовано отменить посещение внешкольных кружков по интересам и секций и проводить время дома. Родители должны следить за соблюдением запрета.
Доступ родителям и ученикам в школу на это время закрыт.

Дополнительная информация обновляется по мере поступления через eKool https://ekool.eu/ и сайт школы http://mjg.ee/.

Так как основное информационное общение происходит через eKool, родители и ученики должны перепроверить свои контактные данные (номера телефонов и адреса электронной почты) в eKool. Тем, у кого нет доступа в eKool, следует создать или восстановить свои пароли.
Учителя обеспечивают
дистанционное обучение через eKool, Opik, Moodle или другие электронные каналы.

При возникновении вопросов можно обращаться к классным руководителям, учителям-предметникам, а также к специалистам.
Контакты учителей находятся здесь:
http://mjg.ee/index.php/ee/31-kontakt/178-opetajad

Контакты специалистов:

Социальный педагог
Нинель Лайне
Тел.: (+372) 58 05 11 87
Э-почта:
Психолог
Марина Ванник
Тел.: (+372) 505 70 86
Э-почта:
Спецпедагог
Яна Завизион
Тел.: (+372) 58 16 42 11
Э-почта:
Медсестра
Нелля Фихтенгольц
Тел.: (+372) 56 25 66 01
Э-почта:


Все распоряжения основаны на решениях Правительства Эстонии, Министерства Науки и Образования Эстонии, приказов мера города Таллинна и Департамента Образования города Таллинна и предписаниях Департамента здоровья.

Все принятые меры направлены на предотвращение распространения болезни.
Дополнительная информация: https://www.tallinn.ee/est/Koroona-tokestamine#kool
Страница постоянно обновляется.

Берегите себя!

С уважением,
Администрация Таллиннской гимназии Мустйыэ