COVID-19 puhang ja sellest tulenenud digitaalse õppekeskkonna kujunemine on näidanud, et vajame õppimiseks ja õpetamiseks paremaid veebipõhiseid vahendeid. Seetõttu soovime juhtida tähelepanu veebipõhistele õppematerjalidele, mis on eelkõige väärtuslikud õpetajate, õpilaste ja nende vanemate jaoks: Euroopa Liidu õppenurk.

Ainuüksi 2020. aastal kasutas kõnealust Euroopa Liidu institutsioonidevahelist platvormi üle 1,7 miljoni külastaja.

Õppenurk on saadaval 24 Euroopa Liidu ametlikus keeles ja see koosneb sadadest interaktiivsetest õppematerjalidest Euroopa Liidu teemal. Veebileht hõlmab 12 Euroopa Liiduga seotud huvipakkuvat teemat, sealhulgas: kultuur ja Euroopa Liidu ajalugu, kliimamuutused ja keskkond, toit, talupidamine ja kalandus ning teadus ja uuringutegevus.

Õppenurk on mõeldud lastele vanuses 5–18 ning nende õpetajatele ja vanematele. Kasutajatel on võimalik tutvuda Euroopa Liidu konkursside, õppematerjalide ja mängudega, samuti õpetajate võrgustiku võimalustega ja õpilaste vabatahtliku tegevusega.