Märtsi viimane nädal oli pühendatud vene keele ja kirjanduse, ajaloo ja sotsiaalteaduste üritustele. Selle nädala jooksul toimusid traditsioonilised viktoriinid „Vene keele oskajad” ja „Rahvatarkus”. Viidi läbi “Raamatu tund”, kus vanemate klasside õpilased tutvustasid algkooli ja keskastme õpilastele aasta juubilaride loomingut. Sel aastal toimus integreeritud mäng „Jaamad ajaloo rattas”. Ettevalmistusel ja läbiviimisel osalesid mitte ainult vene ja ajaloo, vaid ka muusika ja kehalise kasvatuse õpetajad. Nädala jooksul toimusid raamatukogu õppetunnid. Algkooli õpetajad korraldasid filoloogilist questi ja intellektuaalset mängu "Tunne oma keelt." Vene kultuurile ja ajaloole pühendatud üritused lõpevad meie õpilaste osalemisega ülemaailmsel vene keele etteütlusel.