Füüsika on raske õppeaine. On hea, kui kõrval on õpetaja, kes ise oskab hästi seletada materjali ja annab õpilastele võimaluse kinnitada teadmisi ka MÕK-tunnis! 16. ja 18. aprillil käisid kaheksandate klasside õpilased Energia avastuskeskuses muuseumi tunnis Optika õpitoas. Lapsed liikusid koos juhendajaga ekspositsioonialal, katsetasid eksponaate, vastasid küsimustele, arutlesid vaadeldud nähtuste üle ja lahendasid ülesandeid.  Teises tunni osas õpilased proovisid ise läbi mitmeid optika katseid. Nüüd saab öelda, et optika teema mõistmine on paranenud ja teadmised on kinnistatud!