7. veebruaril õppisid 11. klasside õpilased Tallinna Tervishoiu muuseumis. Tunni teema oli "Bakterid - haldjad või diktaatorid?"

Õpilased uurisid aastanäitust “Mina, superorganism”, mis räägib bakterite ja inimese kooselust.

Näituse juurde kuuluvas muuseumitunnis tutvusid õpilased juhendatud rühmatöö käigus mikrobioloogiaga, täpsemalt bakterite uurimisega eri teadusharudes. Grupitööks näitusel anti igale rühmale tahvelarvuti, milles olev rakendus aitas infot koondada. Õppeklassis harjutasid õpilased mikroskopeerimist, valmistasid preparaate ja analüüsisid tehtud töö tulemusi. Tegevuste käigus lihviti koostööoskust ja digipädevusi. Muuseumitunni lõpuks on õpilased omandanud teadmiseid bakterite uurimise ja kasutamise kohta toiduainetööstuses ning meditsiinis. Samuti on noortel kujunenud arusaam enda mikrobioomi olulisusest ja viisidest, kuidas selle eest hoolt kanda.