Kvaliteetse hariduse pakkumine ja õpilaste vaimse tervise toetamine on see, mille nimel peame ühiselt pingutama ning koolid avatuna hoidma. Selleks, et pidurdada koolikollete teket ning avastada nakatunud kiirelt, toimub üldharidus- ja kutsekoolides õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate kiirtestimine.

Kiirtestimine koolides jätkub ka peale koolivaheaega.

Regulaarsel kiirtestimisel üldharidus- ja kutsekoolides on koolide turvaliselt avatuna hoidmisel endiselt tähtis roll. Praegustel ärevatel aegadel on veelgi olulisem võimaldada õpilastele kontaktõpet.

Omikroni leviku tõttu soovitav testida kogu kooliperet võimalusel kaks korda nädalas. Testida ei ole vajadust viimase 2 kuu jooksul põdenuid.

Lisainfot kiirtestimise kohta leiab kodulehelt.

Haridus- ja Teadusministeerium